+Logosoben

Feldafinger-Seglerverein e.V.

Vereinsmeisterschaft 2018

29.4. Ansegeln / 16.6. Vereinsregatta / 15.8. Langstrecke / 6.10. Absegeln

L31501119 Feldafinger-Seglerverein e.V.

Vorläufige Gesamtergebnisse
Wettfahrten: 1,2

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Auswertung: webserv@fsv-feldafing.de
20.06.2018 - 14:22:26
Wettfahrten: Ansegeln, Vereinsregatta
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP PL.(Ansegeln) PKT(Ansegeln) PL.(Vereinsregatta) PKT(Vereinsregatta) G-PKTE G-PL
1 GER 932 Kurt Schinagl Phantom 28 2 2,00 7 7,00 9,00 1
2 GER 210 Peter Morscheid h26 8 8,00 3 3,00 11,00 2
3 GER 515 Alfried Lewandowski H-Boot 4 4,00 10 10,00 14,00 3
4 GER 580 Andreas Bausewein Trias 9 9,00 5 5,00 14,00 4
5 GER 237 Wolf Müller H-Boot 5 5,50 11 11,00 16,50 5
6 A 15 Jean-Marc Pho Duc Akros 13 13,00 9 9,00 22,00 6
7 GER 1491 Vera Hölscher J22 14 14,00 12 12,00 26,00 7
8 GER 1846 Alexander Glatzeder 15 JK 16 16,00 13 13,00 29,00 8
9 GER 589 Reinhard Fromme Dyas 15 15,00 15 15,00 30,00 9
10 GER 530-1732 Daniel Langer H-Boot 12 12,00 23 23,00 35,00 10

G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP PL.(Ansegeln) PKT(Ansegeln) PL.(Vereinsregatta) PKT(Vereinsregatta) G-PKTE G-PL
11 GER 2772 Günter Jubile SprintaSport DNC 38,00 1 1,00 39,00 11
12 GER 1335 Peter Bergauer 15er JK 1 1,00 DNC 38,00 39,00 12
13 GER 3038 Manfred Welser SprintaSport DNC 38,00 2 2,00 40,00 13
14 GER 129 Michael Bittmann Skippy 650 19 19,00 21 21,00 40,00 14
15 GER 1511 Peter Zimmermann Olympiajolle 3 3,00 DNC 38,00 41,00 15
16 GER 685 Andreas Kassner J80 DNC 38,00 4 4,00 42,00 16
17 GER 1378 Fabian Bell H-Boot 5 5,50 DNC 38,00 43,50 17
18 GER 1542 Klaus Greif H.Boot DNC 38,00 6 6,00 44,00 18
19 GER 396 Karl Schikora 806 7 7,00 DNC 38,00 45,00 19
20 GER 468 Bernhard Bohnenberger 806 DNC 38,00 8 8,00 46,00 20
21 GER 475 Daniel Kröger Trias 10 10,00 DNC 38,00 48,00 21
22 GER 51 Michael Eitelwein H-Boot 11 11,00 DNC 38,00 49,00 22
23 GER 1321 Andreas Hörr J22 DNC 38,00 14 14,00 52,00 23
24 GER 408 Claudius Schikora 806 DNC 38,00 16 16,00 54,00 24
25 GER 456 Thierry Pho Duc 806 DNC 38,00 17 17,00 55,00 25
26 GER 500 Hans-Peter Mascha Dyas 17 17,00 DNC 38,00 55,00 26
27 GER 1378-1 Marius Bell H-Boot DNC 38,00 18 18,00 56,00 27
28 GER 592 Günther Hanke H-Boot 18 18,00 DNC 38,00 56,00 28
29 GER 8 Manfred Burgstaller h26 DNC 38,00 19 19,00 57,00 29
30 GER 1291 Karl Mayer Dyas DNC 38,00 20 20,00 58,00 30
31 GER 195 Georg Portenlänger Cometino 701 20 20,00 DNC 38,00 58,00 31
32 GER 205 Wolfgang Schuldes Cometino 701 21 21,00 DNC 38,00 59,00 32
33 GER 292 Rudolf Götz Sunbeam 25 DNC 38,00 22 22,00 60,00 33
34 GER 12 Wolf Kohlrausch HD750 DNC 38,00 24 24,00 62,00 34
35 GER 51-1 Rolf Dietzl H-Boot DNC 38,00 25 25,00 63,00 35
36 GER 75 Marius Pho Duc FD DNC 38,00 26 26,00 64,00 36
37 GER 129-H Michael Schulze H-Boot DNF 38,00 27 27,00 65,00 37
+Logosunten
20.06.2018 14:22:27 http://www.velum-regatta.com